Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tato zpráva je určena výhradně pro potřebu adresáta a může obsahovat důvěrné informace. Pokud nejste zamýšleným příjemcem, upozorňujeme vás, že neoprávněné použití, zveřejnění a/nebo kopírování je zákonem zakázáno. Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem, neprodleně nás o tom informujte stejným způsobem a přistupte k jejímu zničení. Společnost Anekaplatinum LCR S. respektuje důvěrnost vašich údajů. V souladu s organickým zákonem o ochraně osobních údajů a záruce digitálních práv (LOPD-GDD 3/2018) a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (RGPD EU 2016/679) Vás informujeme, že Vaše údaje jsou součástí souborů, které vlastní společnost Anekaplatinum LCR S.L. a jejichž účelem je správa předsmluvních/smluvních vztahů. Pokud si nepřejete dostávat od nás další sdělení touto cestou nebo si jen přejete uplatnit svá práva na přístup, opravu, námitku, omezení, přenositelnost a výmaz, můžete toto sdělení zaslat spolu s platným právním dokladem, jako je váš průkaz totožnosti, s předmětem: Uplatnění práv, zaslat na e-mailovou adresu: legal@platinumcanary.eu.